يبدأ من
€5,00 EUR
شهري
Counter Strike 1.6 - Bucharest
► Platforma LINUX
► 1000 SYS_TICRATE (~FPS)
► Sv_downloadurl de mare viteza
► Securitate ANTI-EXPLOIT / ANTI-DDOS
► Panou de control cu functii avansate.
► Acces FTP
► Suport tehnic
يبدأ من
€4,00 EUR
شهري
San Andreas MultiPlayer - Bucharest (5 متاح)
► Platforma LINUX
► 500 SYS_TICRATE (~FPS)
► Baze de date MySQL ( 1 buc )
► Securitate ANTI-EXPLOIT / ANTI-DDOS
► Panou de control cu functii avansate.
► Acces FTP
► Suport tehnic
يبدأ من
€6,00 EUR
شهري
Counter Strike Global Offensive 64 TICKRATE - Bucharest (2 متاح)
► Platforma LINUX
► 64 TICKRATE
► Sv_downloadurl de mare viteza
► Securitate ANTI-EXPLOIT / ANTI-DDOS
► Panou de control cu functii avansate.
► Acces FTP
► Suport tehnic
يبدأ من
€8,00 EUR
شهري
Counter Strike Global Offensive 128 TICKRATE - Bucharest
► Platforma LINUX
► 128 TICKRATE
► Sv_downloadurl de mare viteza
► Securitate ANTI-EXPLOIT / ANTI-DDOS
► Panou de control cu functii avansate.
► Acces FTP
► Suport tehnic
يبدأ من
€6,00 EUR
شهري
Counter Strike Source - Bucharest (2 متاح)
► Platforma LINUX
► 64/100/102/128 TICKRATE
► Sv_downloadurl de mare viteza
► Securitate ANTI-EXPLOIT / ANTI-DDOS
► Panou de control cu functii avansate.
► Acces FTP
► Suport tehnic